Daily Archives: 2016/09/30

大阪府立大学社会人大学院の同期生、楠木新著「経理部は見ている

会社の社員は経費を経理部から見られています。 会社経営者は、経費を税務署から見られています。 社長ブログ神戸/府大の友人(>続きを読む)